Alles wat u moet weten over periodieke toetsing van SCIOS scopes

By 27 augustus 2020nieuws
Alles wat u moet weten over periodieke toetsing van SCIOS scopes

Sinds 1 juli 2019 is er een nieuw systeem gestart voor periodieke kennistoetsen in alle SCIOS scopes. SCIOS heeft deze maatregel ingevoerd om te borgen dat theoretische kennis op peil wordt gehouden. Dit is temeer nodig om in de huidige dynamische technische wereld de kwaliteit te kunnen waarborgen van SCIOS gecertificeerde bedrijven. Voorheen was het eenmalig kunnen aantonen van theoretische kennis voldoende.  

Een periodieke toetsing moet eens per 6 jaar succesvol worden afgelegd. Voor EBI en PI geldt dan dat de praktijkaudit vervalt. De diploma’s van de individuele medewerkers dienen door de certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) te worden geregistreerd. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor periodieke toetsing. U krijgt van SCIOS geen oproep daarvoor. 

De kennistoets dient voor de EBI/PI medewerker succesvol te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden. Het toetsmoment komt voor hen immers in plaats van de praktijkaudit. Voor de PO medewerker geldt dat de kennistoets succesvol afgerond moet zijn op het moment dat de praktijkaudit plaatsvindt. 

De periodieke toets moet worden afgelegd bij een door SCIOS erkend examenbureau zoals Van Empel Opleidingen en Training. Het examen betreft alleen een theoretisch examen en wordt afgenomen door middel van Testvision, een pc-applicatie. 

Vind u het verstandig om eerst uw kennis nog bij te spijkeren, mede omdat de regelgeving veranderd is? Wij hebben diverse opfriscursussen die speciaal zijn afgestemd op de nieuwste eisen van de examencommissie van SCIOS. Kijk hier voor de bijspijker-cursus PO scope 1-2 of EBI/PI scope 1-2 en EBI/PI scope 7. 

Elke periodieke kennistoets dient iedere zes jaar succesvol te worden afgerond. Het is mogelijk om diverse scopes te combineren in één examen, maar let op; haalt u onvoldoende punten voor één onderdeel en voor de andere onderdelen voldoende, krijgt u géén (deel-)diploma. Het is mogelijk in de volgende scopes combinatietoetsen te doen: 

  • Scope 1 en 2 
  • Scope 7a, 7b en 7c 

 Scope 3, 4d, 4g, 5 en 5a worden separaat afgenomen. 

 De periodieke kennistoets wordt gefaseerd ingevoerd volgens onderstaand schema. 

Uw diploma is uitgegeven vóór: U moet uw periodieke toetsing uiterlijk succesvol hebben afgesloten op:
1999, of u heeft geen diploma. 31 december 2020
2004 31 december 2021
2009 31 december 2022
2014 31 december 2023
2019 31 december 2024