Corona protocol

Op alle locaties waar we opleidingen en cursussen verzorgen geldt het volgende corona protocol:

Maatregelen die wij nemen op de opleidingslocaties:

 • Bij binnenkomst staat handgel, bovendien wordt u over looproutes naar de lokalen geïnformeerd;
 • Lunch is in de lesruimte waarbij iedereen minimaal de vereiste afstand tot elkaar houdt;
 • We gaan in de lokalen de zaalopstelling aanpassen en de capaciteit terugbrengen zodat onderling minimaal 1,5 mtr afstand kan worden gehouden;
 • Toiletten worden vaker schoongemaakt;
 • Werkplekken worden regelmatig schoongemaakt;
 • Bij praktijkopdrachten voorzien we in mondkapjes;
 • Medewerkers die ziekteverschijnselen hebben blijven thuis;
 • Bij ziekteverschijnselen wordt de cursist de toegang ontzegd.

Maatregelen te nemen door cursisten:

 • Naleven richtlijnen RIVM (Geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.);
 • Verplicht handen wassen bij binnenkomst op de locatie;
 • gebruik mondkapjes bij praktijkoefeningen (stellen wij beschikbaar);
 • Minimaal 1,5 meter afstand houden, ook in de wacht- en lunchruimte;
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis.