Eerste of bijzondere inspectie brandstofleidingen

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “Technicus Eerste of Bijzondere Inspectie” voor de SCIOS scope 7a (gasleidingen met een druk ≤ 0,5 bar). De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 7a

WAT IS HET PROGRAMMA

In deze opleiding leert u de vaardigheid om aardgasleidingen met een druk ≤ 0,5 bar te beoordelen op conformiteit met de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften.

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.:

 • Vigerende normen en voorschriften;
 • wet- en regelgeving;
 • leidingmateriaal;
 • lekzoeken/dichtheidsbeproeving;
 • brandwerendheid en gasdichtheid van doorvoeringen;
 • eisen aan leidingen en hun capaciteit;
 • opstellen van een basisrapport.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

U leert de kennis en praktische vaardigheden om invulling te geven aan de beoordeling van nieuwe of nog niet geïnspecteerde gasleidingen naar stooktoestellen. U bent in bezit van een geldig diploma SCIOS PI scope 7a (Periodieke Inspectie).

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van de eerste of bijzondere inspectie van gasleidingen volgens SCIOS scope 7a. U bent in staat om een basisrapport te maken om periodieke inspecties uit te (laten) voeren.

EBI brandstofleidingen

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 1,5
  Praktijkdagen: 1,5
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.388,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en exclusief het SCIOS erkend examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 886,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Eerste of Bijzondere Inspecties Brandstofleidingen conform SCIOS scope 7a”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.