Examens - periodieke toetsen

Van Empel Opleidingen en Training is erkend examenbureau in het kader van de SCIOS regelingen. We nemen examens en periodieke toetsen af voor de scopes 1 t/m 7.

Een medewerker die onder de certificatieregeling van SCIOS valt, moet een erkend diploma bezitten voor de betreffende scope. De SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties, zie ook hier.

Vakkennis, verbeteren en toetsen

Theorie-examen of periodieke toets

Wilt u zich opgeven voor een (her-)examen theorie of een periodieke toets? Dat kan op de plaats en de tijd die u het beste schikt! Klik op onderstaande link en u komt in een omgeving waar u alle gegevens invult voor uw examen of periodieke toets.
De prijs van een geheel examen (theorie en praktijk) is genoemd op de betreffende webpagina van de opleiding.

Voor opgave theorie-examen of periodieke toets: klik hier

Praktijk- en theorie-examen

Wilt u zich opgeven voor een praktijk- en theorie-examen scope 1 , 2, 1 én 2 of scope 5? Kies dan een datum op het opgaveveld hiernaast en u komt in een omgeving waar u alle gegevens invult voor uw gecombineerde theorie en praktijkexamen op één dag. Geef bij het referentienummer op voor welk examen u zich opgeeft (bijvoorbeeld PO scope 1, EBI scope 1-2, PO scope 5, etc). U heeft dan een examenplek gereserveerd op de betreffende datum. Later ontvangt u een uitnodiging met de exacte aanvangstijden. De prijs van een gecombineerd examen (theorie en praktijk) is genoemd op de betreffende webpagina van de opleiding.

Praktijkexamens voor de andere scopes (3 en 4) kunnen in overleg met het secretariaat worden gepland, neem hiervoor contact op met ons.

Locaties van examens.

De examens die na een reguliere opleiding worden afgenomen bestaan uit een praktijk- en theoriedeel. Deze examens worden door ons in Woerden afgenomen, op onze eigen praktijklocatie. Oók het theoriedeel wordt daar afgenomen, zodat de kandidaat in 1 dag het volledige examen kan afsluiten. Het examen is in de regel 1 á 2 weken na het einde van de opleiding gepland.

Wij hebben voor het afnemen van de periodieke hertoetsingen en theoretische herexamens een exclusieve samenwerking met Eureka examens afgesloten. Uw voordeel daarbij is dat u op diverse locaties in Nederland én op de tijd  die u het beste schikt, uw examen kan laten afnemen; er is dus altijd een locatie bij u in de buurt!

Periodieke kennistoets

1 juli 2019 is het nieuwe systeem van periodieke kennistoetsen in gegaan voor alle SCIOS scopes. Een periodieke toetsing moet eens per 6 jaar succesvol worden afgelegd.
Voor EBI en PI geldt dan dat de praktijkaudit vervalt. De diploma’s van de individuele medewerkers dienen door de certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) te worden geregistreerd. De kennistoets dient voor de EBI/PI medewerker succesvol te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden. Het toetsmoment komt voor hen immers in plaats van de praktijkaudit. Voor de PO medewerker geldt dat de kennistoets succesvol afgerond moet zijn op het moment  dat de praktijkaudit plaatsvindt.

Examens en periodieke toetsen

Het examen betreft alleen een theoretisch examen en wordt afgenomen door middel van Testvision, een PC applicatie.

Vind u het verstandig om eerst uw kennis nog bij te spijkeren, mede omdat de regelgeving veranderd is? Wij hebben diverse opfriscursussen die speciaal zijn afgestemd op de nieuwste eisen van de examencommissie van SCIOS. Kijk hier voor de bijspijkercursus PO scope 1-2 of EBI/PI scope 1-2 en EBI/PI scope 7.

Het is mogelijk om diverse scopes te combineren in één examen, maar let op; haalt u onvoldoende punten voor één onderdeel en voor de andere onderdelen voldoende, krijgt u géén (deel-)diploma. Het is mogelijk in de volgende scopes combinatietoetsen te doen:

  • Scope 1 en 2;
  • Scope 7a, 7b en 7c.

De scopes 3, 4d, 4g, 5 en 5a worden separaat afgenomen.

De periodieke kennistoets wordt gefaseerd ingevoerd volgens onderstaand schema.

Uw diploma is uitgegeven vóór: U moet uw periodieke toetsing uiterlijk succesvol hebben afgesloten op:
1999, of u heeft geen diploma. 31 december 2020
2004 31 december 2021
2009 31 december 2022
2014 31 december 2023
2019 31 december 2024