Inspecteur Laagspanningsinstallaties

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “Inspecteur laagspanningsinstallaties” voor de SCIOS scope 8 (Inspectie elektrische installaties conform NEN3140 en NEN1010). De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling  en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

Cursus, training en opleiding SCIOS Scope 8

WAT IS HET PROGRAMMA

U leert de vaardigheid om elektrische installaties te beoordelen op conformiteit met de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften.

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.:

 • SCIOS regeling
 • ARBOwet en Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Gevaren van elektriciteit
 • Schakelaars en scheiders
 • Risico’s bij het uitvoeren van metingen
 • Juist gebruik van PBM’s
 • Basis-, fout- en aanvullende bescherming volgens NEN1010
 • Relevante eisen uit de EN60204 en NEN61439
 • Stelsels
 • Basis begrippen en formules voor elektriciteit
 • Visuele inspecties uitvoeren
 • classificeren van gebreken (IB22)
 • Metingen en beproevingen
 • Rapportage
 • Kwalificaties en competenties inspecteur

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

U leert de kennis en praktische vaardigheden om invulling te geven aan de beoordeling van bestaande elektrische installaties volgens de eisen van SCIOS scope 8.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van de inspecties van bestaande elektrische installaties, volgens SCIOS scope 8. U bent in staat om een rapport te maken dat aan de vastgestelde eisen voldoet.

Inspecteur Laagspanningsinstallaties

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 3
  Praktijkdagen: 2

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 2.263,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen. Het examen kost € 886,00 excl. BTW.

Locatie

 • Deze opleiding wordt verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding bent u voorbereid voor het examen “Inspecteur laagspanning conform SCIOS scope 8”. U voldoet met deze diploma’s aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.