Inspecteur Laagspanningsinstallaties

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “Inspecteur laagspanningsinstallaties” voor de SCIOS scope 8 (Inspectie elektrische installaties conform NEN3140 en NEN1010). De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling  en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 8

WAT IS HET PROGRAMMA

U leert de vaardigheid om elektrische installaties te beoordelen op conformiteit met de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften.

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.:

 • ARBOwet en Arbeidsomstandighedenbesluit
 • NEN1010:2015 hfst 61 en NEN 3140
  • Criteria
  • Meting, beproeving en rapportage
 • Kwalificaties en competenties inspecteur
 • Persoonlijke bescherming en inspectie
 • Hoe om te gaan met een nieuwe en een bestaande installatie
 • Inspectieplan

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

U leert de kennis en praktische vaardigheden om invulling te geven aan de beoordeling van bestaande elektrische installaties volgens de eisen van SCIOS scope 8.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van de inspecties van bestaande elektrische installaties, volgens SCIOS scope 8. U bent in staat om een rapport te maken dat aan de vastgestelde eisen voldoet.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 2
  Praktijkdagen: 2

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.490,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.

Locatie

 • Deze opleiding wordt verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden of op onze trainingslocatie in Harderwijk.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding bent u voorbereid voor het examen “Inspecteur laagspanning conform SCIOS scope 8”. U voldoet met deze diploma’s aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

Inspecteur scope 8

locatie

20-5-2021


20-05-2021
27-05-2021
03-06-2021
10-06-2021

Er zijn momenteel nog 10 beschikbare plaatsen