Inspecteur risico inspecties

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “Inspecteur risico inspecties van elektrotechnisch materieel” voor de SCIOS scope 10. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling  en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 10

WAT IS HET PROGRAMMA

U leert de vaardigheid om elektrische installaties te beoordelen op brandveiligheid. De inspectiemethodiek is gebaseerd op de NTA 8220.

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.:

 • Wet- en regelgeving
 • Warenwetbesluit – ARBO wet –
 • NEN 1010, NEN-EN-IEC 60402-1, NEN-EN-IEC 61439, NEN 3140, NTA 8220, NPR 8040-1
 • Beoordeling brandrisico
 • Bepalen van de omvang van de beoordeling
 • Steekproeven
 • Risico op brand door elektrisch materieel
 • Meting en beproeving
 • Thermografie
 • Rapportage
 • Urgentieniveau

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

U leert de kennis en praktische vaardigheden om invulling te geven aan de beoordeling van bestaande elektrische installaties en arbeidsmiddelen volgens de eisen van SCIOS scope 10.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van de risico inspecties van bestaande elektrische installaties, volgens SCIOS scope 10. U bent in staat om een rapport te maken dat aan de vastgestelde eisen voldoet.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 1,5
  Praktijkdagen: 1,5
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.045,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.

Locatie

 • Deze opleiding wordt verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden of op onze trainingslocatie in Harderwijk.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding bent u voorbereid voor het examen “Inspecteur laagspanning conform SCIOS scope 10”. U voldoet met deze diploma’s aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

Inspecteur scope 10

locatie

8-4-2021


08-04-2021
15-04-2021
22-04-2021

Er zijn momenteel nog 10 beschikbare plaatsen