Inspecteur scope 14

Door het volgen van deze opleiding wordt u opgeleid tot “Inspecteur scope 14” voor de SCIOS scope 14. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en kunt u afsluiten met een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 14

WAT IS HET PROGRAMMA

De SCIOS Scope 14 opleiding richt zich op Inspectie van verwarmingssystemen in gebouwen met als doel het energiegebruik efficiënter te maken, zoals omschreven in de Energy Performance of Building Directive (EPBD III). Deze opleiding valt onder de ‘SCIOS Certificatieregeling – deelregeling stookinstallaties’. Aan de hand van deze opleiding leert u een advies te gegeven voor een kostenefficiënte aanpassing van het bestaande verwarmingssysteem ter verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Advies over maatregelen om de energieprestatie te verbeteren anders dan betrekking hebbende op het geïnspecteerde systeem, valt buiten deze opleiding.

De opleiding bestaat uit het opnemen van specificaties van de volgende deelsystemen:

 • de warmtebehoefte van het gebouw;
 • de warmte-opwekker(s);
 • het distributiesysteem;
 • warmteafgiftesystemen;
 • regelsystemen;
 • ventilatiesysteem, indien gekoppeld aan het verwarmingssysteem.

Technisch document 19 bevat de technische invulling van de inspecties onder scope 14. Het beschrijft de eisen aan de inspectie en de rapportage. Een Technisch Document is normatief voor een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici en inspecteurs die inspecties gaan uitvoeren conform SCIOS Scope 14 volgens de EPBD III.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van inspecties scope 14.

Inspecteur scope 14

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 3
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.593,00 excl BTW voor het theoriegedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en exclusief het SCIOS erkend examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 297,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Inspecteur SCIOS scopes 14”. Het examen bestaat uit een theoriedel. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.