Inspecteur zonnepaneelinstallaties

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “Inspecteur zonnepaneelinstallaties” voor de SCIOS scope 12. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling  en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS opleiding Scope 12

PROGRAMMA SCOPE 12 OPLEIDING

U leert de vaardigheid om zonnepaneelinstallaties te inspecteren volgens de eisen zoals vastgelegd in de documenten van SCIOS scope 12. We hebben de opleiding in 4 modules ingedeeld:

 1. Algemeen en basisbeginselen NEN1010 (korte herhaling van onderwerpen die behoren tot scope 8)
  1. Document TD 18
  2. relaties wetten/normen
  3. veilig werken (NEN3140)
  4. bescherming tegen elektrische schok (NEN1010)
  5. stelsels
 2.  Basis beginselen PV installaties
  1. juiste begrippen toepassen van o.a. PV-installaties, voedingsketens, schakel- en verdeelinrichtingen, vereffening
  2. juiste begrippen toepassen van bouwkundig materieel zoals o.a. bouwconstructies, ondersteuningsconstructies
  3. bepalen en toepassen van o.a. standaard testcondities, nullastspanning, kortsluitstromen
  4. bepalen of een constructieberekening van toepassing is
 3. Inspecteren en rapportage
  1. opstellen inspectieplan
  2. visuele beoordeling PV installatie conform IEC 62446-1
  3. metingen en beproevingen conform IEC 62446-1
  4. metingen en beproevingen conform NEN3140
  5. Rapporteren conform de voorschriften
 4. Praktijk en examentraining
  1. diverse praktijkmetingen (deze worden uitgevoerd aan onze praktijkopstelling)
  2. examentraining

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING SCOPE 12 BESTEMD

U heeft al een elektrotechnische basiskennis en heeft al ervaring met het aanleggen of onderhouden van zonnepaneelinstallaties.  Verder heeft u ervaring met het inspecteren van elektrotechnische installaties, een diploma scope 8 (of gelijkwaardig niveau) is een vereiste voorbereiding.
U leert bij deze opleiding de kennis en praktische vaardigheden om zonnepaneelinstallaties (PV installaties) te inspecteren volgens de eisen van SCIOS scope 12.

WAT BEREIKT U MET DE SCOPE 12 OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van zonnepaneelinstallaties volgens SCIOS scope 12. U bent in staat om een rapport te maken dat aan de vastgestelde eisen voldoet en u wordt optimaal voorbereid voor het officiële SCIOS examen.

Inspecteur zonnepaneelinstallaties

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 3
  Praktijkdagen: 1
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.831,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.
  Het examen kost € 886,00.

Locatie scope 12 opleiding

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in Woerden.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding bent u voorbereid voor het examen “Inspecteur zonnepaneelinstallaties conform SCIOS scope 12”. U voldoet met deze diploma’s aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.