NEN3140

De overheid stelt eisen aan het veilig werken aan en met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Vanuit de Arbowet heeft elke organisatie hier mee te maken. Overigens stellen ook steeds meer verzekeraars eisen aan de (brand-)veiligheid van de elektrische installaties.

De NEN 3140 geeft een methodiek om een praktische invulling aan deze eisen te geven.

De NEN 3140 is ruwweg in 3 onderwerpen te verdelen:

  • Het uitvoeren van werkzaamheden door juist getrainde en bevoegde personen;
  • Het zorgen voor een veiligheidsbeleid en het verzorgen van procedures;
  • Het uitvoeren van inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Voor al deze onderwerpen in de NEN 3140 hebben wij de juiste cursussen.

Voor het veilig uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden verwijst de NEN 3140 naar de categorie Voldoend Onderricht Persoon (VOP). Maar ook de ervaren vakman of -vrouw moet periodiek worden getraind in de veiligheidsaspecten van zijn of haar werk. Hier is dan de  Vakbekwaam Persoon cursus van toepassing.

Als er een veiligheidsbeleid moet worden op gesteld en procedures moeten worden ingevoerd kan de Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke van de eigen organisatie dit prima in eigen beheer doen. Ook hiervoor hebben wij de juiste cursus.

En tenslotte hebben wij een aantal praktische cursussen en opleidingen voor het inspecteren van installaties of arbeidsmiddelen. Als u in eigen beheer de elektrische apparaten wilt uitvoeren kunt de cursus keurmeester elektrische arbeidsmiddelen volgen.

Voor het inspecteren van elektrische installaties zijn de opleidingen die leiden naar het officiële SCIOS diploma van toepassing.
Wij bieden de opleidingen scope 8 (inspecteur laagspanningsinstallaties), scope 10 (Inspecteur risico-inspecties) en scope 12 (inspecteur zonnepaneelinstallaties) aan.