Opfristraining PI/EBI Deskundige scope 5

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “PI en/of EBI Deskundige” voor Bijzondere industriële installaties die vallen onder de SCIOS scope 5 regeling. De opleiding is identiek aan de “reguliere scope 5″opleiding, behalve dat het praktijkgedeelte hier geen deel van uitmaakt. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkende periodieke toets die door ons kan worden afgenomen.

SCIOS Scope 5

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding omvat alleen het theoretische gedeelte van de reguliere opleiding scope 5 en bestaat uit twee modules. Deze modulaire opbouw die wordt verzorgd door verschillende vakspecialisten houdt een gedegen route in die leidt naar het gewenste kennis- en bekwaamheidsniveau voor dit specialisme.
Module 1 betreft de technisch inhoudelijke onderwerpen die nodig zijn voor de vakspecialist op dit niveau. Hierin worden procesveiligheid en verbrandingstechniek behandelt.
Module 2 omvat de specifieke inspectie-technische onderwerpen.

Samen omvatten de modules alle onderwerpen die in de periodieke toets aan de orde kunnen komen.

Module 1: procesveiligheid en verbrandingsproces

 • Procesveiligheid:
  • Beveiligingsfilosofie
  • Functional safety analyse
  • Beoordelen beveiligings architectuur
  • Procesbeveiligingen
 • Veiligheid verbrandingsproces:
  • Kennis verbrandingsprocessen
  • Veiligheidsvoorzieningen brandstof- en verbrandingsinstallaties
  • Functional safety apparatuur en besturing stookinstallaties
  • Brandstof/luchtregelingen
  • BMS
  • Startcyclus
 • Machineveiligheid:
  • Warenwet
  • GAD/GAR
  • Machinerichtlijn en Besluit Machines
  • Gevaren, beoordelen Hazop, RIE’s en beoordelen restrisico’s
  • FME(C)A
  • FAT en SAT, Documentatie, Verklaringen

Module 2: Inspectietechniek

 • SCIOS en (Milieu)wetgeving
  • Keuring en onderhoud
  • Vergunningen en maatwerk
  • Emissies, Brandstoffen en type installaties
 • Veiligheid algemeen
  • Wetgeving, VCA, PBM
  • MAC-waarden
  • Meten, Elektrische veiligheid
  • ATEX
 • Voorschriften industriële stookinstallaties
  • VISA
  • NEN-EN746-2
 • Inspectieprocedure & Documentatie:
  • Toepassing nationale en internationale normen
  • Opstellen normenlijst voor inspectie
  • Toepassing en verificatie commissioning rapportage
  • Opstellen inspectieplan voor PI, onderhoudsplan voor SCIOS PO
  • Documentatie zoals TCD, CE certificaten, DOC, As Built DOC set, PFD, P&ID, etc

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING PI/EBI DESKUNDIGE SCOPE 5 BESTEMD

Technici die reeds gecertificeerd zijn voor scope 5 en goed voorbereid willen deelnemen aan de periodieke hertoetsing. Met deze opleiding kunt u opleverings- en onderhoudsinspecties gaan uitvoeren aan bijzondere industriële installaties die vallen onder SCIOS scope 5, zoals ovens, smeltovens, fornuizen in de procesindustrie, drooginstallaties en naverbranders.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U voldoet na het succesvol afleggen van de periodieke toets weer aan de opleidingseisen die SCIOS stelt.

Opfris PI/EBI scope 5

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Module 1: procesveiligheid en verbrandingstechniek
  Theoriedagen: 6 dagen
 • Module 2: inspectie techniek
  Theoriedagen: 5 dagen

Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 5.495,00 excl BTW. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.
 • De prijs voor de periodieke toets is € 295,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het de erkende periodieke toets PI of EBI “Scope 5 Bijzondere industriële installaties″. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.

Opfristraining PI/EBI scope 5

locatie

7-11-2022


07-11-2022
14-11-2022
21-11-2022
28-11-2022
05-12-2022
12-12-2022
19-12-2022
09-01-2023
16-01-2023
23-01-2023
30-01-2023
06-02-2023

Er zijn momenteel nog 7 beschikbare plaatsen