Opfriscursus SCIOS Scope 8 – houd uw kennis up-to-date!

Opfriscursus SCIOS Scope 8 – houd uw kennis up-to-date!

De SCIOS Scope 8 – voor laagspanningsinstallaties  is één van de jongere Scopes die er zijn. Binnenkort bestaat deze 6 jaar. Dat betekent dat cursisten van het eerste uur hun periodieke toetsing moeten behalen. In de tussentijd is er het nodige veranderd, zoals de op handen zijnde invoering van IB22 die per 1 juli verplicht is. Om deze reden start van Empel Opleidingen en Training binnenkort met de Scope 8 opfriscursus. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over deze cursus. 

Wat behelst Scope 8?

Een SCIOS Scope 8-inspectie stelt u in staat om aannemelijk te maken dat uw elektrische installaties voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Hierdoor voorkomt u mogelijke schade en neemt de bedrijfszekerheid van de installatie toe. Deze inspectie is niet wettelijk verplicht, maar wordt vaak wel privaatrechtelijk verplicht, bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij. Een SCIOSgecertificeerd installateur mag deze inspectie uitvoeren.  

Een jonge Scope

Van Empel Opleidingen en Training biedt al opfriscursussen aan voor SCIOS Scopes 1 tot en met 7. “Deze Scopes bestaan al langer”, vertelt onze specialist John de Vries. “Onlangs is hiervoor een periodieke hertoetsing voor de inspecteurs ingevoerd. Hierdoor is men voor deze scopes al gewend aan het feit dat dit certificaat iedere 6 jaar vernieuwd moet worden. Voor Scope 8 is dat nieuw – deze bestaat binnenkort pas 6 jaar. Daardoor moeten cursisten van de eerste lichting binnenkort hun kennis opvijzelen zodat zij hun certificaat opnieuw kunnen behalen.” 

Onderdelen opfriscursus SCIOS Scope 8

Tijdens de van Empel Opleidingen en Training opfriscursus komen drie onderdelen aan bod: 

  • Leerdoelen – we nemen de kennis- en bekwaamheidseisen (KBE’s), zoals deze in de SCIOS Certificatieregeling zijn vastgelegd, met u door;  
  • Verandering regelgeving – welke regels zijn er in de afgelopen zes jaar veranderd of bijgekomen? 
  • Basismethodieken van inspecteren – we zorgen dat uw algemene kennis rondom inspecties weer actueel is.  

De voornaamste in het oog springende verandering is de invoering van IB22, die per 1 juli verplicht is bij inspecties volgens Scopes 8, 10 en 12. IB22 (wat staat voor Informatieblad 22) is een methode voor het classificeren van gevonden gebreken. Dit zorgt voor een eenduidige classificatie, wat weer zorgt voor meer consistentie in inspectierapporten. Tijdens onze opfriscursus laten wij u zien wat dat inhoudt. 

Is uw kennis ook aan een opfrisser toe?

De Scope 8 opfriscursus duurt één dag en kunt u fysiek volledig coronaveilig volgen op onze eigen locatie in WoerdenOok wordt deze cursus digitaal ondersteund met behulp van onze elearning module. Bij deze cursus gaan we er van uit dat de cursisten in bezit zijn van een Scope 8certificaat. Overigens kunt u deze cursus wel volgen (ruim) vóórdat uw certificaat dreigt te verlopen. Ook als u nog niet toe bent aan de hercertificering maar wel graag van de laatste ontwikkelingen op de hoogte wilt zijn, is deze cursus zeer zinvol. Met name de informatie rondom IB22 is cruciaal voor elke Scope 8-inspecteur. Aan het eind van de training bent u optimaal voorbereid op uw Scope 8 periodieke toets!