Opfristraining scope 8 (Inspecteur Laagspanningsinstallaties)

Door het volgen van deze opfristraining worden de laatste inzichten en eisen rondom de “Inspecteur Laagspanningsinstallaties”  scope 8 behandeld. De opleiding is specifiek bedoelt voor diegene die al gecertificeerd is voor scope 8, maar in verband met de periodieke toetsing weer helemaal up-to-date wil zijn met de nieuwste kennis.
Deze opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op het periodieke SCIOS examen.

Cursus, training en opleiding SCIOS Scope 8

WAT IS HET PROGRAMMA

Tijdens deze opleiding worden alle theoretische zaken rondom scope 8 herhaald en opgefrist. De laatste stand van zaken uit de SCIOS certificatieregeling, wijzigingen van de wetgeving en normen en voorschriften zullen  worden behandeld.
Wij verstrekken u het volledige- en actuele lesmateriaal van de volledige opleiding “Inspecteur laagspanning scope 8”. Dit lesmateriaal voldoet aan de laatste KBE’s (Kennis en Bekwaamheids Eisen) en eisen van SCIOS, waarmee u weer volledig up-to-date bent.
Aan de hand van dit lesmateriaal zullen we het gehele proces doorlopen. Er is voldoende ruimte voor vragen en uw inbreng.
U heeft met het volgen van deze opleiding een prima voorbereiding als u uw verplichte periodieke toetsing gaat afleggen. We sluiten af met een korte examentraining.

De training is volledig theoretisch, op verzoek kunnen wij deze dagen ook nog uitbreiden met praktische bijscholing.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici die eerder een diploma scope 8 hebben gehaald en goed voorbereid willen deelnemen aan de periodieke hertoetsing. Ook als u destijds gebruik heeft gemaakt van de instroomregeling scope 8 en nu een periodieke toets moet maken, kunt u deze opfristraining volgen.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U voldoet na het succesvol afleggen van het examen weer aan de opleidingseisen die SCIOS stelt.

Opfristraining scope 8 (inspecteur laagspanningsinstallaties)

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

  • Theoriedagen: 2

Prijs

  • De prijs voor deze opleiding is € 998,00 excl. BTW. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.
  • De prijs voor de periodieke toets (officieel SCIOS examen) is € 265,00 excl. BTW, u kunt zich hier apart voor opgeven.

Locatie

  • Deze opleiding wordt verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden.
  • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

  • Na de opleiding bent u voorbereid voor de periodieke toets “Inspecteur laagspanning conform SCIOS scope 8”. U voldoet met deze diploma’s aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.