Opfristraining Technicus Periodiek Onderhoud

Door het volgen van deze opfristraining worden de laatste inzichten en eisen rondom de “Technicus Periodiek Onderhoud”  scope 1 en 2 behandeld. De opleiding is specifiek bedoelt voor diegene die al gecertificeerd is voor PO scope 1 en 2, maar in verband met de periodieke toetsing weer helemaal up-to-date wil zijn met de nieuwste kennis.
Deze opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op het periodieke SCIOS examen.

SCIOS Scope 1 en 2

WAT IS HET PROGRAMMA

Tijdens deze opleiding worden alle theoretische zaken rondom PO herhaald en opgefrist. De laatste stand van zaken uit de SCIOS certificatieregeling, wijzigingen van de wetgeving en normen en voorschriften zullen  worden behandeld.
Wij verstrekken u het volledige- en actuele lesmateriaal van de volledige opleiding “Technicus Periodiek Onderhoud scope 1 en 2”. Dit lesmateriaal voldoet aan de laatste KBE’s (Kennis en Bekwaamheids Eisen) en eisen van SCIOS, waarmee u weer volledig up-to-date bent.
Aan de hand van dit lesmateriaal zullen we het gehele (SCIOS) PO proces doorlopen. Er is voldoende ruimte voor vragen en uw inbreng.
U heeft met het volgen van deze opleiding een prima voorbereiding als u uw verplichte periodieke toetsing gaat afleggen. We sluiten af met een korte examentraining.

De training is volledig theoretisch, op verzoek kunnen wij deze dagen ook nog uitbreiden met praktische bijscholing.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici die eerder een diploma scope 1 en 2 hebben gehaald en goed voorbereid willen deelnemen aan de periodieke hertoetsing.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U voldoet na het succesvol afleggen van het examen weer aan de opleidingseisen die SCIOS stelt.

opfristraining Technicus PO scope 1 en 2

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

STUDIEBELASTING

  • 2 theoriedagen + 4-6 uur thuisstudie per theoriedag

PRIJS

  • De prijs voor deze opleiding is € 999,00 excl. BTW voor het theoriegedeelte. De prijs is incl. de nieuwste leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.
  • De prijs voor de periodieke toets (officieel SCIOS examen) is € 265,00 excl. BTW, u kunt zich hiervoor hier opgeven.

Locatie

  • Trainingslocatie in Woerden

AFSLUITING

  • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Periodiek Onderhoud atmosferische branders en ventilatorbranders conform SCIOS scopes 1 en 2”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.