Sinds 1 juli 2019 geldt er een nieuw systeem van periodieke kennistoetsen voor alle SCIOS scopes. Iedereen die SCIOS gecertificeerd is moet elke zes jaar slagen voor de periodieke toets. SCIOS heeft deze maatregel ingevoerd om te zorgen dat de theoretische kennis op peil wordt gehouden en de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Een periodieke toetsing moet elke 6 jaar succesvol worden afgelegd. Voor EBI en PI geldt dat de praktijkaudit dan vervalt. Diploma’s van individuele medewerkers moeten door het gecertificeerde bedrijf worden geregistreerd. De periodieke kennistoets dient voor de EBI/PI medewerker succesvol te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden. Het toetsmoment komt voor hen immers in plaats van de praktijkaudit. Voor de PO medewerker geldt dat de kennistoets succesvol afgerond moet zijn op het moment dat de praktijkaudit plaatsvindt.

De periodieke toets moet worden afgelegd bij een door SCIOS erkend examenbureau zoals van Empel Opleidingen en Training. Het examen betreft alleen een theoretisch examen en wordt afgenomen door middel van Testvision, een PC applicatie.

Kies zelf de plaats en het tijdstip van examen via onze online inschrijfmogelijkheid.

Combinatiepakket

Wij bieden een combinatiepakket, zodat u goed voorbereid het examen in gaat. Dit pakket bestaat uit:

  • Een opfriscursus
  • Actueel lesmateriaal
  • Het examen

Onze opfriscursussen zijn speciaal afgestemd op de nieuwste eisen van de examencommissie van SCIOS.  Lees meer over de opfriscursussen: PO scope 1-2 of EBI/PI scope 1-2 en EBI/PI scope 7.

Combinatietoetsen

Het is tevens mogelijk om diverse scopes te combineren in één examen. Het is mogelijk om de volgende scopes te combineren in een combinatietoets:

  • Scope 1, 2, 3 en 5
  • Scope 4 (diesel- en gasmotoren en turbines)
  • Scope 7a, 7b en 7c.

Let op: indien u onvoldoende punten haalt voor één van de onderdelen, maar voor de andere onderdelen wel voldoende scoort, krijgt u geen (deel-)diploma. 

Voor wanneer moet ik mijn periodieke toetsing hebben gehaald?

De periodieke kennistoets wordt gefaseerd ingevoerd volgens onderstaand schema.

Uw diploma is uitgegeven voor: U moet uw periodieke toetsing uiterlijk succesvol hebben afgesloten op:
1999, of u heeft geen diploma. 31 december 2020
2004 31 december 2021
2009 31 december 2022
2014 31 december 2023
2019 31 december 2024