Technicus PI of EBI

Door het volgen van deze opleiding wordt u opgeleid tot “Technicus Periodieke Inspecteur of Eerste/Bijzondere Inspecteur” voor de SCIOS scopes 3 en Vakbekwaam Persoon Stoom (VPS). De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling, het Stoomplatform en bereid u voor op het erkend examen.

SCIOS Scope 3

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • vigerende normen en voorschriften;
 • eigenschappen en kenmerken van stoom;
 • wetgeving rondom stoomketels;
 • bijzondere toestellen;
 • meetinstrumenten;
 • controle van stoom- en heetwaterketels (bedrijfstemperatuur >110 graden Celsius).

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

 • stoom- en warmwaterketels worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
 • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
 • afstelwaarden van beveiligingen worden vastgesteld en gerelateerd aan de basisverslagen.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici die inspecties gaan uitvoeren aan installaties die vallen onder  SCIOS scope 3. (Wij vragen van de deelnemers aan deze opleiding dat ze succesvol de opleiding PI-EBI scope 2 afgerond hebben). Werk je als scope 3 inspecteur alleen aan dit soort installaties, ben je op dat moment ook bediener van de installatie, op dat moment is de VPS opleiding van belang voor je.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van stoom- en heetwaterketels en niet alleen het gebeid van scope 3. Als bediener van een stoominstallatie is specifieke opleiding en ervaring wettelijk vereist. De combinatie scope 3 met VPS is een bewuste keuze omdat u hiermee meer kennis en inzichten op doet over dit soort installaties. Daarbij bent u als scope 3 inspecteur in veel gevallen ook “de bediener” van de installatie(s) tijdens de inspectie.

PI-EBI scope 3

VPS (Vakbekwaam Persoon Stoom)

In de ARBO wetgeving staat dat bedieners die met een stoominstallatie werken ‘aantoonbare instructie en ervaring’ moeten hebben. Maar er staat niet in de ARBO-wet beschreven hoeveel ervaring en kennis deze personen van de stoominstallatie moeten hebben. En hoe zit het daarmee als er dingen misgaan?
Er is een gevarieerd aanbod van cursussen op het gebied van stoomtechniek maar het zal iedereen duidelijk zijn dat niet elke training tot hetzelfde niveau zal opleiden. Daarom heeft het Stoomplatform het initiatief genomen om samen met de bekende opleiders op het gebied van stoomtechniek de kaders en het niveau voor het certificaat VPS te bepalen en vast te leggen.
De opleiders verzorgen de cursussen waarbij het Stoomplatform de examens organiseert en afneemt. Het Stoomplatform toets – volledig onafhankelijk – de kennis en het inzicht van de cursisten op basis van uniforme, landelijk geldende eindtermen die zijn opgenomen in het competentiemodel. Deze zijn ontwikkeld en bepaald in samenwerking met deskundigen uit de branche.

Ontwikkeling van aanvullende modules
Het VPS examenprogramma is een modulair opgezet programma welke uitgebreid kan worden met aanvullende modules.

Maak ook werk van de veiligheid en beschikbaarheid van uw stoominstallatie en stoomdistributienetwerk.

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 3
  Praktijkdagen: 1
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.885,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en exclusief SCIOS en/of VPS examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 886,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.
 • De prijs voor het officiële VPS examen is € 319,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “PI óf EBI stoom- en warmwaterketels SCIOS scope 3”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.
 • Na de opleiding kunt u deelnemen aan het erkende examen VPS van het Stoomplatform. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals zijn vastgesteld door het Stoomplatform. Dit kan gelijktijdig en u heeft dan de mogelijkheid om beide trajecten met 1 opleiding af te ronden.

BVS LIDMAATSCHAP

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.