Technicus PI of EBI

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “Technicus Periodieke Inspecteur of Eerste/Bijzondere Inspecteur” voor de SCIOS scopes 3. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling  en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 3

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • vigerende normen en voorschriften;
 • eigenschappen en kenmerken van stoom;
 • wetgeving rondom stoomketels;
 • bijzondere toestellen;
 • meetinstrumenten;
 • controle van stoom- en heetwaterketels (bedrijfstemperatuur >110 graden Celsius).

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

 • stoom- en warmwaterketels worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
 • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
 • afstelwaarden van beveiligingen worden vastgesteld en gerelateerd aan de basisverslagen.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici die inspecties gaan uitvoeren aan installaties die vallen onder  SCIOS scope 3. (Wij vragen van de deelnemers aan deze opleiding dat ze succesvol de opleiding PI-EBI scope 2 afgerond hebben.)

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van stoom- en heetwaterketels. Uw vaardigheid in het onderhouden van dergelijke installaties wordt belangrijk vergroot. Oorzaak en gevolg van ongewenste verschijnselen worden op een logische manier met elkaar in verband gebracht tijdens deze opleiding.

VPS (Vakbekwaam Persoon Stoom)

In de ARBO wetgeving staat dat bedieners die met een stoominstallatie werken ‘aantoonbare instructie en ervaring’ moeten hebben. Maar er staat niet in de ARBO-wet beschreven hoeveel ervaring en kennis deze personen van de stoominstallatie moeten hebben. En hoe zit het daarmee als er dingen misgaan?
Er is een gevarieerd aanbod van cursussen op het gebied van stoomtechniek maar het zal iedereen duidelijk zijn dat niet elke training tot hetzelfde niveau zal opleiden. Daarom heeft het Stoomplatform het initiatief genomen om samen met de bekende opleiders op het gebied van stoomtechniek de kaders en het niveau voor het certificaat VPS te bepalen en vast te leggen.
De opleiders verzorgen de cursussen waarbij het Stoomplatform de examens organiseert en afneemt. Het Stoomplatform toets – volledig onafhankelijk – de kennis en het inzicht van de cursisten op basis van uniforme, landelijk geldende eindtermen die zijn opgenomen in het competentiemodel. Deze zijn ontwikkeld en bepaald in samenwerking met deskundigen uit de branche.

Ontwikkeling van aanvullende modules
Het VPS examenprogramma is een modulair opgezet programma welke uitgebreid kan worden met aanvullende modules.

Maak ook werk van de veiligheid en beschikbaarheid van uw stoominstallatie en stoomdistributienetwerk.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 3
  Praktijkdagen: 1
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.490,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en exclusief SCIOS examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 745,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.
 • U kunt zich separaat opgeven voor het VPS examen. Vraag ons naar de kosten hiervoor.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “PI óf EBI stoom- en warmwaterketels SCIOS scope 3”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.
 • De opleiding sluit prima aan bij de VPS Opleiding van het Stoomplatform, wij bieden u dan ook de mogelijkheid om zowel Scope 3 alsook VPS te examineren. Dit kan gelijktijdig en u heeft dan de mogelijkheid om beide trajecten met 1 opleiding af te ronden.

BVS LIDMAATSCHAP

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.

Technicus PI-EBI scope 3

locatie

16-6-2021


16-06-2021
23-06-2021
30-06-2021
07-07-2021

Er zijn momenteel nog 10 beschikbare plaatsen