Opleiding PI/EBI Deskundige scope 5

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “PI en/of EBI Deskundige” voor Bijzondere industriële installaties die vallen onder de SCIOS scope 5 regeling. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen dat door ons kan worden afgenomen.

SCIOS Scope 5

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk en bestaat uit drie modules. Deze modulaire opbouw die wordt verzorgd door verschillende vakspecialisten houdt een gedegen route in die leidt naar het gewenste kennis- en bekwaamheidsniveau voor dit specialisme.
Module 1 betreft de technisch inhoudelijke onderwerpen die nodig zijn voor de vakspecialist op dit niveau. Hierin worden procesveiligheid en verbrandingstechniek behandelt.
Module 2 omvat de specifieke inspectie-technische onderwerpen.
In module 3 worden een aantal cases uitgewerkt die een gedegen voorbereiding op het examen geven.

Samen omvatten de modules alle onderwerpen die in het examen aan de orde kunnen komen.

Module 1: procesveiligheid en verbrandingsproces

 • Procesveiligheid:
  • Beveiligingsfilosofie
  • Functional safety analyse
  • Beoordelen beveiligings architectuur
  • Procesbeveiligingen
 • Veiligheid verbrandingsproces:
  • Kennis verbrandingsprocessen
  • Veiligheidsvoorzieningen brandstof- en verbrandingsinstallaties
  • Functional safety apparatuur en besturing stookinstallaties
  • Brandstof/luchtregelingen
  • BMS
  • Startcyclus
 • Machineveiligheid:
  • Warenwet
  • GAD/GAR
  • Machinerichtlijn en Besluit Machines
  • Gevaren, beoordelen Hazop, RIE’s en beoordelen restrisico’s
  • FME(C)A
  • FAT en SAT, Documentatie, Verklaringen

Module 2: Inspectietechniek

 • SCIOS en (Milieu)wetgeving
  • Keuring en onderhoud
  • Vergunningen en maatwerk
  • Emissies, Brandstoffen en type installaties
 • Veiligheid algemeen
  • Wetgeving, VCA, PBM
  • MAC-waarden
  • Meten, Elektrische veiligheid
  • ATEX
 • Voorschriften industriële stookinstallaties
  • VISA
  • NEN-EN746-2
 • Inspectieprocedure & Documentatie:
  • Toepassing nationale en internationale normen
  • Opstellen normenlijst voor inspectie
  • Toepassing en verificatie commissioning rapportage
  • Opstellen inspectieplan voor PI, onderhoudsplan voor SCIOS PO
  • Documentatie zoals TCD, CE certificaten, DOC, As Built DOC set, PFD, P&ID, etc

Module 3: praktijkcases

 • Aan de hand van minimaal 2 praktijkcases wordt het geleerde in de praktijk toegepast en besproken.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING PI/EBI DESKUNDIGE SCOPE 5 BESTEMD

Technici en onderhoudsmonteurs die de opleverings- en onderhoudsinspecties gaan uitvoeren aan bijzondre industriele installaties die vallen onder SCIOS scope 5, zoals ovens, smeltovens, fornuizen in de procesindustrie, drooginstallaties en naverbranders.
U bent minimaal in bezit van het diploma PI en/of EBI scope 1 en 2.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

In deze opleiding PI/EBI scope 5 wordt u opgeleid om bijzondere industriële installaties te inspecteren. De opleiding richt zich met name op het verkrijgen van inzicht in de bijzondere en veelzijdige eisen die gelden voor deze installaties.

PI/EBI scope 5

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Module 1: procesveiligheid en verbrandingstechniek
  Theoriedagen: 6 dagen
 • Module 2: inspectie techniek
  Theoriedagen: 5 dagen
 • Module 3: examentraining en bespreking cases
  Theoriedagen: 2 dagen

Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 5.895,00 excl BTW. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 895,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen PI of EBI “Scope 5 Bijzondere industriële installaties″. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.

Inspecteur scope 5

locatie

23-3-2022


23-03-2022
31-03-2022
07-04-2022
14-04-2022
20-04-2022
12-05-2022
19-05-2022
24-05-2022
02-06-2022
08-06-2022
15-06-2022
20-06-2022
22-06-2022

Er zijn momenteel nog 8 beschikbare plaatsen