Opleiding PI/EBI Deskundige scope 5

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “PI en/of EBI Deskundige” voor Bijzondere industriële installaties die vallen onder de SCIOS scope 5 regeling. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen dat door ons kan worden afgenomen.

SCIOS Scope 5

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk en bestaat uit vijf modules. Deze modulaire opbouw die wordt verzorgd door onze vakspecialisten houdt een gedegen route in die leidt naar het gewenste kennis- en bekwaamheidsniveau voor dit specialisme.
Module 1 betreft een korte inleiding in SCIOS waarna flink op de wettelijke inhoudelijke onderwerpen ingegaan wordt die nodig zijn voor de vakspecialist op dit niveau. Hierin worden naast de diverse wetgeving ook de geldende (internationale) normen behandelt.
Module 2 omvat Procesveiligheid en de begrippen en werkwijze van Functional Safety bij industriële stookinstallaties. Zaken als RI&E, Hazop, LOPA, SIL/PL en het daaruit volgende Scenario denken worden uitgelegd en aangeleerd. Naast theorie en de behandeling van een uitgebreide theoretische cases, bevat deze module ook een praktijkdag op locatie bij onze partner Wienerberger B.V. Tijdens deze dag wordt uitgebreid ingegaan op het productieproces, wat de functie van de aanwezige stookinstallaties  hierin is en hoe deze dit proces beïnvloeden.
In module 3 wordt aandacht besteedt aan de risico’s omtrent verbandingsystemen binnen een productieproces. Hierbij wordt de “blackbox” (zoals ontwerpers van productieprocessen vaak naar brandersystemen kijken) ontrafelt in relatie tot de machine. Er kunnen zich daarbij namelijk aanvullende risico’s voordoen, en soms kunnen zelfs bekende risico’s uit scope 1 of 2, niet aanwezig zijn.
Module 4 gaat dieper in op de inspectieprocedure van scope 5 welke veelal een andere aanpak vergt dan bijvoorbeeld voorgaande scopes. Daarbij wordt gekeken naar 3 mogelijke fases die nodig kunnen zijn, om een dergelijke inspectie tot een goed eind te kunnen brengen, met zo min mogelijk overlast voor de gebruiker. Daarnaast worden ook de noodzakelijke documenten van het Constructie Dossier behandeld.
In module 5 wordt de stof herhaalt met praktijkvoorbeelden en wordt ons eigen digitale oefenexamen uitgebreid behandeld, nadat de cursisten deze zelf hebben moeten maken als voorbereiding op het examen.

Samen omvatten de modules alle onderwerpen die in het examen aan de orde kunnen komen.

Module 1: SCIOS, Wet- en Regelgeving en Machineveiligheid

 • SCIOS en (Milieu)wetgeving:
  • Keuring en onderhoud
  • Vergunningen en maatwerk
  • Emissies, Brandstoffen en Type Installaties
 • Machineveiligheid:
  • Warenwet
  • GAD/GAR
  • Machinerichtlijn en Besluit Machines
  • Overige relevante (Europese) wet- en regelgeving
  • Documentatie, Verklaringen
 • Voorschriften industriële stookinstallaties:
  • NEN-EN746-2
  • VISA
  • Overige relevante nationale en internationale normen
 • Veiligheid algemeen:
  • VCA, PBM
  • MAC-waarden
  • Meten, Elektrische veiligheid

Module 2: Procesveiligheid en Functional Safety

 • Procesveiligheid:
  • Beveiligingsfilosofie
  • Functional safety analyse
  • Beoordelen beveiligingsarchitectuur
  • Procesbeveiligingen
  • Gevaren, RIE’s, Hazop, en beoordelen restrisico’s

Module 3: Veiligheid Verbrandingsproces

 • Veiligheid verbrandingsproces:
  • Kennis verbrandingsprocessen
  • Veiligheidsvoorzieningen brandstof- en verbrandingsinstallaties
  • Functional safety apparatuur en besturing stookinstallaties
  • Brandstof/luchtregelingen en bewakingen
  • Ventilatie
  • Startcyclus en belastingen

Module 4: Inspectieprocedure en Documentatie

 • Inspectieprocedure & Documentatie:
  • Toepassing nationale en internationale normen
  • Document review
  • Hot and cold commissioning
  • Opstellen inspectieplan voor PI, onderhoudsplan voor SCIOS PO
  • Documentatie zoals TCD, CE certificaten, DOC, As Built DOC set, PFD, P&ID, etc

Module 5: Examentraining

 • Aan de hand van praktijkcases en oefenexamen wordt het geleerde in de praktijk toegepast en besproken

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING PI/EBI DESKUNDIGE SCOPE 5 BESTEMD

Technici en onderhoudsmonteurs die de opleverings- en onderhoudsinspecties gaan uitvoeren aan bijzondre industriele installaties die vallen onder SCIOS scope 5, zoals ovens, smeltovens, fornuizen in de procesindustrie, drooginstallaties en naverbranders.
U bent minimaal in bezit van het diploma PI en/of EBI scope 1 en 2.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

In deze opleiding PI/EBI scope 5 wordt u opgeleid om bijzondere industriële installaties te inspecteren. De opleiding richt zich met name op het verkrijgen van inzicht in de bijzondere en veelzijdige eisen die gelden voor deze installaties.

PI/EBI scope 5

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Module 1: SCIOS, Wet- en Regelgeving en Machineveiligheid
  Theoriedagen: 2 dagen
 • Module 2: Procesveiligheid en Functional Safety
  Theoriedagen: 3 dagen
  Praktijkdagen: 1 dag
 • Module 3: Veiligheid Verbrandingsproces
  Theoriedagen: 2 dagen
 • Module 4: Inspectieprocedure en Documentatie
  Theoriedagen: 2 dagen
 • Module 5: Examentraining
  Theoriedagen: 1 dag

Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 8-12 uur thuisstudie per theoriedag.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 5.965,00 excl.. BTW. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 998,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen PI of EBI “Scope 5 Bijzondere industriële installaties″. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.