Periodieke Inspectie - Eerste of bijzondere inspectie biomassa installaties

Door het volgen van deze opleiding word je opgeleid tot “Technicus Eerste of Bijzondere Inspectie” én “Technicus Periodieke Inspecties” voor de SCIOS scope 5a. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 5a

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

De opleiding is bedoelt voor technici en onderhoudsmonteurs die nieuwe en bestaande installaties gaan beoordelen die vallen onder SCIOS scope 5a (stookinstallaties gestookt op vaste brandstoffen).

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt zowel deskundig op het gebied van de eerste of bijzondere- als van periodieke inspectie van stookinstallaties gestookt op vaste brandstoffen. U bent in staat om een basisrapport te maken en om periodieke inspecties uit te voeren.

WAT IS HET PROGRAMMA

De training is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Verbrandingseigenschappen;
  • Beveiligingsfilosofie;
  • Wetgeving (normen en activiteitenbesluit);
  • Installatiekennis;
  • Elektrische werkingsschema’s;
  • Beoordeling functionele veiligheid en veilig ontwerp;
  • Metingen en rapportage.

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

  • stookinstallaties worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
  • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
  • afstelwaarden van beveiligingen worden vastgesteld.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

STUDIEBELASTING

Theoriedagen: 6 incl. 1 dag examentraining
Praktijkdagen: 2

Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

LOCATIE en data

Deze  opleiding wordt verzorgd vanuit ons trainingscentrum te Harderwijk. Hier zal ook de praktijktraining plaatsvinden.

De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

AFSLUITING

Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Eerste of Bijzondere Inspecties Brandstofleidingen conform SCIOS scope 5a” en “Periodieke Inspecties conform SCIOS scope 5a”. U voldoet met deze diploma’s aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

PRIJS

De prijs voor deze opleiding is € 3.295,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.

Ook interessant

Technicus PI/EBI scope 5a

locatie

2-9-2020


02-09-2020
16-09-2020
24-09-2020
30-09-2020
14-10-2020
28-10-2020
04-11-2020
18-11-2020

Er zijn momenteel nog 10 beschikbare plaatsen