Periodieke Inspectie - Eerste of bijzondere inspectie biomassa installaties

Door het volgen van deze opleiding word je opgeleid tot “Technicus Eerste of Bijzondere Inspectie” én “Technicus Periodieke Inspecties” voor de SCIOS scope 5a. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 5a

WAT IS HET PROGRAMMA

De training is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Verbrandingseigenschappen;
 • Beveiligingsfilosofie;
 • Wetgeving (normen en activiteitenbesluit);
 • Installatiekennis;
 • Elektrische werkingsschema’s;
 • Beoordeling functionele veiligheid en veilig ontwerp;
 • Metingen en rapportage.

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

 • stookinstallaties worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
 • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
 • afstelwaarden van beveiligingen worden vastgesteld.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

De opleiding is bedoelt voor technici en onderhoudsmonteurs die nieuwe en bestaande installaties gaan beoordelen die vallen onder SCIOS scope 5a (stookinstallaties gestookt op vaste brandstoffen).

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt zowel deskundig op het gebied van de eerste of bijzondere- als van periodieke inspectie van stookinstallaties gestookt op vaste brandstoffen. U bent in staat om een basisrapport te maken en om periodieke inspecties uit te voeren.

Technicus PI/EBI scope 5a

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 6 incl. 1 dag examentraining
  Praktijkdagen: 2
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 3.667,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 886,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Deze opleiding wordt verzorgd vanuit ons trainingscentrum in Woerden en de praktijk in Appelscha.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Eerste of Bijzondere Inspecties Brandstofleidingen conform SCIOS scope 5a” en “Periodieke Inspecties conform SCIOS scope 5a”. U voldoet met deze diploma’s aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.