Periodieke Inspectie - Eerste of bijzondere inspectie brandstofleidingen

Door het volgen van deze opleiding word je opgeleid tot “Technicus Eerste of Bijzondere Inspectie” én “Technicus Periodieke Inspecties” voor de SCIOS scope 7b (gasleidingen met een druk > 0,5 bar). De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 7b

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

U leert de kennis en praktische vaardigheden om invulling te geven aan de beoordeling van nieuwe én bestaande gasleidingen naar stooktoestellen.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt zowel deskundig op het gebied van de eerste of bijzondere- als van periodieke inspectie van gasleidingen, volgens SCIOS scope 7b. U bent in staat om een basisrapport te maken en om periodieke inspecties uit te (laten) voeren.

WAT IS HET PROGRAMMA

Het programma voor de Eerste- of Bijzondere Inspectie is in deze opleiding gecombineerd met die van de Periodieke inspectie. U leert de vaardigheid om aardgasleidingen met een druk > 0,5 bar te beoordelen op conformiteit met de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en tevens om bestaande leidingen op hun staat te controleren.

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.:

  • leidingmateriaal;
  • lekzoeken/dichtheidsbeproeving;
  • brandwerendheid en gasdichtheid van doorvoeringen;
  • eisen aan leidingen en hun capaciteit;
  • afstellen van diverse appendages;
  • opstellen van een basisrapport.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

STUDIEBELASTING

Theoriedagen: 2,5
Praktijkdagen: 1,5

Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

LOCATIE en data

Alle  opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.

De opleidingsdata zijn: 21, 28 november, 5, 12 en 19 december 2019.

AFSLUITING

Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Eerste of Bijzondere Inspecties Brandstofleidingen conform SCIOS scope 7b” en “Periodieke Inspecties conform SCIOS scope 7b”. U voldoet met deze diploma’s aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

PRIJS

De prijs voor deze opleiding is € 2.030,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.

Ook interessant

Technicus PI/EBI scope 7b

locatie

Startdatum21-11-2019

Er zijn momenteel nog 9 beschikbare plaatsen