Periodieke Inspectie - Eerste of bijzondere inspectie brandstofleidingen

Door het volgen van deze opleiding word je opgeleid tot “Technicus Eerste of Bijzondere Inspectie” én “Technicus Periodieke Inspecties” voor de SCIOS scope 7b (gasleidingen met een druk > 0,5 bar). De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 7b

WAT IS HET PROGRAMMA

Het programma voor de Eerste- of Bijzondere Inspectie is in deze opleiding gecombineerd met die van de Periodieke inspectie. Voorafgaand aan deze opleiding volgt u de PI/EBI scope 7A of bent u in het bezit van het diploma PI/EBI 7A. U leert de vaardigheid om aardgasleidingen met een druk > 0,5 bar te beoordelen op conformiteit met de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en tevens om bestaande leidingen op hun staat te controleren.

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.:

 • Leidingmateriaal;
 • lekzoeken/dichtheidsbeproeving;
 • brandwerendheid en gasdichtheid van doorvoeringen;
 • eisen aan leidingen en hun capaciteit;
 • afstellen van diverse appendages;
 • opstellen van een basisrapport.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

U leert de kennis en praktische vaardigheden om invulling te geven aan de beoordeling van nieuwe én bestaande gasleidingen naar stooktoestellen.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt zowel deskundig op het gebied van de eerste of bijzondere- als van periodieke inspectie van gasleidingen, volgens SCIOS scope 7b. U bent in staat om een basisrapport te maken en om periodieke inspecties uit te (laten) voeren.

Opleiding pi/ebi brandstofleidingen (gas)

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 1
 • Behalve deelname aan de opleidingsdag dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.107,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 265,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Eerste of Bijzondere Inspecties Brandstofleidingen conform SCIOS scope 7b” en “Periodieke Inspecties conform SCIOS scope 7b”. U voldoet met deze diploma’s aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.