Technicus Periodieke Inspecties

Na het volgen van de opleiding “Technicus Periodieke Inspecties scope 1” kunt u deelnemen aan deze module. Deze opleiding behandelt aanvullend de onderwerpen die specifiek voor ventilatorbranders gelden, zodat u na afloop de volledige stof beheerst als “Technicus Periodieke Inspecties” voor de SCIOS scopes 1 en 2.

De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope (1 en) 2

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk. In zowel het praktijk- als theoriedeel worden de volgende onderwerpen aanvullend behandeld voor specifiek het scope 2 gedeelte:

 • Vigerende normen en voorschriften;
 • wet- en regelgeving;
 • de diverse soorten installaties;
 • verbrandingstechniek;
 • gasstraten;
 • branders;
 • veiligheidsfilosofie;
 • eisen aan de ruimte waarin de installatie is opgesteld;
 • diverse soorten meetinstrumenten;
 • lezen en omgaan met elektrische werkingsschema’s.

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

 • Installaties en toestellen worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
 • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
 • er worden verschillende stookproeven uitgevoerd waarvan de meetresultaten worden beoordeeld.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici die inspecties gaan uitvoeren aan installaties die vallen onder  SCIOS scope 1 en/of 2 (warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders).
U heeft de opleiding “Technicus Periodieke Inspecties scope 1” afgerond.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U bent na het succesvol afleggen van het examen een inspectie-deskundige op het gebied van verwarmingsketels en luchtverhitters met atmosferische- en ventilatorbranders.

Technicus PI scope 2

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 1
  Praktijkdagen: 1
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.107,00 excl BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en exclusief het SCIOS erkend examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen (gecombineerd scope 1 en 2) is € 886,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata zijn aansluitend aan de opleiding “Technicus Periodieke Inspecties scope 1” en staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Periodiek Onderhoud atmosferische branders en ventilatorbranders conform SCIOS scopes 1 en 2”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.