Technicus NOx metingen

Door het volgen van deze opleiding kunt u emissiemetigen uitvoeren. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 6

WAT IS HET PROGRAMMA

In deze opleiding leert u de correcte uitvoering van emissiemetingen uit te voeren.

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.:

 • Vigerende normen en voorschriften;
 • wet- en regelgeving;
 • meetapparatuur;
 • het nemen van representatieve rookgasmonsters;
 • het analyseren van gegevens.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

U leert de kennis en praktische vaardigheden om invulling te geven aan de wettelijke eis om gasleidingen naar stooktoestellen periodiek te controleren.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van emissiemetingen volgens SCIOS scope 6.

Opleiding NOx-emissiemetingen

Studiebelasting

 • Lesdagen: 2 (waarvan 1/2 dag praktijk).
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per lesdag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.050,00 excl. BTW (€ 950,00 voor VVM leden). De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.

Locatie

 • Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze partner VVM. De opleiding vindt plaats in Apeldoorn.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “het uitvoeren van NOx-emissiemetingen conform SCIOS scope 6”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.
Inschrijven!

locatie


Er zijn momenteel nog 0 beschikbare plaatsen