Periodiek Onderhoud - Periodieke Inspecties

Door het volgen van deze opleiding word je opgeleid tot “Technicus Periodieke Inspecties en periodiek Onderhoud” voor de SCIOS scopes 4. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 4

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici en onderhoudsmonteurs die onderhoud gaan uitvoeren aan installaties die vallen onder  SCIOS scope 4. (Wij vragen van de deelnemers aan deze opleiding dat ze succesvol de opleiding PO-PI scope 1 en 2 afgerond hebben.)

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van gasmotoren. Uw vaardigheid in het onderhouden van dergelijke installaties wordt belangrijk vergroot. Oorzaak en gevolg van ongewenste verschijnselen worden met behulp van kennis van periodiek onderhoud op een logische manier met elkaar in verband gebracht tijdens deze opleiding.

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • vigerende normen en voorschriften;
  • eigenschappen en kenmerken van gasmotoren;
  • controle van appendages;
  • eisen aan de ruimte waarin gasmotoren zijn opgesteld.

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

  • gasmotoren worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
  • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
  • afstelwaarden van beveiligingen worden vastgesteld.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

STUDIEBELASTING

Theoriedagen: 2
Praktijkdagen: 2

Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

LOCATIE en data

Alle  opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.

De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

AFSLUITING

Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Periodiek Onderhoud en Periodieke Inspecties gasmotoren SCIOS scope 4”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

PRIJS

De prijs voor deze opleiding is € 1.565,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.

Ook interessant

Technicus PO-PI scope 4

locatie

15-9-2020


15-09-2020
22-09-2020
29-09-2020

Er zijn momenteel nog 9 beschikbare plaatsen