Periodiek Onderhoud - Periodieke Inspecties

Door het volgen van deze opleiding word je opgeleid tot “Technicus Periodieke Inspecties en periodiek Onderhoud” voor de SCIOS scopes 4d. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 4d

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • vigerende normen en voorschriften;
 • eigenschappen en kenmerken van dieselmotoren;
 • controle van appendages;
 • eisen aan de ruimte waarin dieselmotoren zijn opgesteld.

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

 • dieselmotoren worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
 • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
 • afstelwaarden van beveiligingen worden vastgesteld.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici en onderhoudsmonteurs die onderhoud gaan uitvoeren aan installaties die vallen onder  SCIOS scope 4. (Wij vragen van de deelnemers aan deze opleiding dat ze succesvol de opleiding PO-PI scope 1 en 2 afgerond hebben.)

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van dieselmotoren. Uw vaardigheid in het onderhouden van dergelijke installaties wordt belangrijk vergroot. Oorzaak en gevolg van ongewenste verschijnselen worden met behulp van kennis van periodiek onderhoud op een logische manier met elkaar in verband gebracht tijdens deze opleiding.

PO-PI scope 4d

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 2
  Praktijkdagen: 1
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.645,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Periodiek Onderhoud en Periodieke Inspecties dieselmotoren SCIOS scope 4”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

locatie


Er zijn momenteel nog 0 beschikbare plaatsen