Technicus Periodiek Onderhoud

Na het volgen van de opleiding “Technicus Periodiek Onderhoud scope 1” kunt u deelnemen aan deze module. Deze opleiding behandelt aanvullend de onderwerpen die specifiek voor ventilatorbranders gelden, zodat u na afloop de volledige stof beheerst als “Technicus Periodiek Onderhoud” voor de SCIOS scopes 1 en 2.
De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope (1 en) 2

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk. In zowel het praktijk- als theoriedeel worden de volgende onderwerpen aanvullend behandeld voor specifiek het scope 2 gedeelte:

 • Verbrandingstechniek;
 • opbouw van gastoestellen;
 • gastoevoer- en luchttoevoersystemen met appendages en beveiligingen;
 • meetinstrumenten;
 • controle van gasinstallaties en -toestellen.

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

 • Installaties en toestellen worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
 • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
 • Er worden verschillende stookproeven uitgevoerd waarvan de meetresultaten worden beoordeeld;
 • afstelwaarden van beveiligingen worden vastgesteld en gerelateerd aan de basisverslagen van de opgestelde toestellen.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici en onderhoudsmonteurs die onderhoud gaan uitvoeren aan installaties die vallen onder  SCIOS scope 1 en/of 2 (warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders).
U heeft de opleiding “Technicus Periodiek Onderhoud scope 1” afgerond.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van gastoepassingen en gasinstallaties. Uw vaardigheid in het onderhouden van dergelijke installaties wordt belangrijk vergroot. Behalve specialistische kennis van gastoestellen en hun onderhoudskenmerken, leert u ook de nodige technische basiskennis op gasgebied. Het gaat hierbij met name om kennis van de verbranding van aardgas en de appendages die gebruikt worden om de verbranding op de juiste wijze te laten plaatsvinden. Oorzaak en gevolg van ongewenste verschijnselen worden met behulp van deze kennis van periodiek onderhoud op een logische manier met elkaar in verband gebracht tijdens deze opleiding.

Technicus PO scope 2

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 1
  Praktijkdagen: 1
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren. Denk hierbij aan het opstellen van ene rapport PO voor verschillende installaties.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.107,00 excl BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en exclusief het SCIOS erkend examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen (gecombineerd scope 1 en 2)  is € 886,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata zijn aansluitend aan de opleiding “Technicus Periodiek Onderhoud scope 1” en staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Periodiek Onderhoud atmosferische branders en ventilatorbranders conform SCIOS scopes 1 en 2”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.