Opleiding PO scope 5

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “PO Deskundige” voor Bijzondere industriële installaties die vallen onder de SCIOS scope 5 regeling. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen dat door ons kan worden afgenomen.

SCIOS Scope 5

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk en bestaat uit drie modules. Deze modulaire opbouw die wordt verzorgd door verschillende vakspecialisten houdt een gedegen route in die leidt naar het gewenste kennis- en bekwaamheidsniveau voor dit specialisme.
Module 1 betreft de technisch inhoudelijke onderwerpen die nodig zijn voor de vakspecialist op dit niveau. Hierin worden procesveiligheid en verbrandingstechniek behandelt.
Module 2 omvat de specifieke inspectie-technische onderwerpen.
In module 3 worden een aantal cases uitgewerkt die een gedegen voorbereiding op het examen geven.

Samen omvatten de modules alle onderwerpen die in het examen aan de orde kunnen komen.

Module 1: procesveiligheid en verbrandingsproces

 • Procesveiligheid:
  • Beveiligingsfilosofie
  • Procesbeveiligingen
 • Veiligheid verbrandingsproces:
  • Kennis verbrandingsprocessen
  • Veiligheidsvoorzieningen brandstof- en verbrandingsinstallaties
 • Machineveiligheid:
  • Warenwet
  • GAD/GAR
  • Machinerichtlijn en Besluit Machines

Module 2: Inspectietechniek

 • SCIOS en (Milieu)wetgeving
  • Keuring en onderhoud
  • Vergunningen en maatwerk
  • Emissies, Brandstoffen en type installaties
 • Veiligheid algemeen
  • Wetgeving, VCA, PBM
  • MAC-waarden
  • Meten, Elektrische veiligheid
  • ATEX
 • Module 3: praktijkcases
 • Aan de hand van een praktijkcasus wordt het geleerde in de praktijk toegepast en besproken.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING PO DESKUNDIGE SCOPE 5 BESTEMD

Technici en onderhoudsmonteurs die onderhoudsinspecties gaan uitvoeren aan bijzondre industriele installaties die vallen onder SCIOS scope 5, zoals ovens, smeltovens, fornuizen in de procesindustrie, drooginstallaties en naverbranders.
U bent minimaal in bezit van het diploma PO scope 1 en 2.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

In deze opleiding PO scope 5 wordt u opgeleid om bijzondere industriële installaties te inspecteren. De opleiding richt zich met name op het verkrijgen van inzicht in de bijzondere en veelzijdige eisen die gelden voor deze installaties.

PO scope 5

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Module 1: procesveiligheid en verbrandingstechniek
  Theoriedagen: 3 dagen
 • Module 2: inspectie techniek
  Theoriedagen: 2 dagen
 • Module 3: examentraining en bespreking cases
  Theoriedagen: 1 dag

Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 3065,00 excl BTW. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.
 • De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 925,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen PO “Scope 5 Bijzondere industriële installaties″. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.

PO scope 5

locatie

7-11-2022


07-11-2022
14-11-2022
09-01-2023
16-01-2023
23-01-2023
30-01-2023
06-02-2023

Er zijn momenteel nog 6 beschikbare plaatsen