Technicus Periodiek Onderhoud

Door het volgen van deze opleiding word je opgeleid tot “Technicus Periodiek Onderhoud” voor de SCIOS scopes 5a. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

SCIOS Scope 5a

WAT IS HET PROGRAMMA

De training is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Vigerende normen en voorschriften;
 • eigenschappen en kenmerken van stookinstallaties van vaste brandstoffen;
 • wetgeving;
 • installatiekennis;
 • elektrische werkingsschema’s;
 • bijzondere toestellen;
 • meetinstrumenten en rapportage;

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

 • Stookinstallaties worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
 • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
 • afstelwaarden van beveiligingen worden vastgesteld.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

De opleiding is bedoelt voor technici en onderhoudsmonteurs die onderhoud gaan uitvoeren aan installaties die vallen onder SCIOS scope 5a (stookinstallaties gestookt op vaste brandstoffen).
De deelnemers aan deze opleiding zijn reeds in het bezit van een diploma PO scope 1 en 2.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van stookinstallaties gestookt op vaste brandstoffen. Uw vaardigheid in het onderhouden van dergelijke installaties wordt belangrijk vergroot. Oorzaak en gevolg van ongewenste verschijnselen worden met behulp van kennis van periodiek onderhoud op een logische manier met elkaar in verband gebracht tijdens deze opleiding.

PO scope 5a

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de elearning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 3
  Praktijkdagen: 1
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 1.675,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en excl. examen.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte zal op een nader te bepalen locatie plaatsvinden.

Afsluiting

 • Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Periodiek Onderhoud stookinstallaties vaste brandstoffen SCIOS scope 5a”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.
Inschrijven!

Technicus Periodiek Onderhoud scope 5a

locatie

28-3-2022


28-03-2022
11-04-2022
02-05-2022
23-05-2022

Er zijn momenteel nog 10 beschikbare plaatsen