SCIOS Scope 14 – wat zijn de opleidingsmogelijkheden?

By 24 november 2021nieuws
SCIOS Scope 14 – wat zijn de opleidingsmogelijkheden?

Begin 2022 gaat Van Empel Opleidingen en Training starten met het aanbieden van opleidingen voor SCIOS Scope 14 – een gloednieuwe Scope die zich richt op verwarmingssystemen in gebouwen. Dit nieuwe programma sluit aan op de bestaande Scopes 1 tot en met 7, maar is dusdanig anders dat er een nieuwe Scope voor in het leven is geroepen. Daarover vertelt Ruud van Empel u graag meer.

Wat valt onder SCIOS Scope 14?

“Veel mensen zullen hun oren spitsen wanneer ze horen over SCIOS Scope 14 – verwarmingssystemen in gebouwen”, begint Ruud. “En dat is begrijpelijk – we hebben immers al diverse Scopes die gaan over stookinstallaties. Scope 14 gaat echter verder dan de installaties, en kijkt naar de energieprestatie van het volledige gebouw. Uw installaties kunnen echter tiptop in orde zijn, maar door allerlei factoren kunt u alsnog voor de spreekwoordelijke mussen stoken. SCIOS Scope 14 kijkt naar energieprestatie en -vernietiging; niet met de focus op de installatie op zich, maar op het volledige gebouw.”

Deze nieuwe Scope is het gevolg van de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III), waarin systeemeisen voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen voorgeschreven worden. Deze richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de vorm van het Bouwbesluit. Het toetsen daarvan wordt geborgd in SCIOS Scope 14.

Wat kunt u van Van Empel verwachten?

Eerdere EPBD-versies bevatten al een inspectie voor stookinstallaties, maar dan toegespitst op controle. Daar is nu een verwarmingsinspectie bijgekomen. De eisen hiervoor zijn vastgelegd in SCIOS Scope 14. “Om aan de eisen van een SCIOS Scope te voldoen dient technisch personeel de desbetreffende certificering te behalen”, weet Ruud. “De Scopes zijn echter zodanig technisch van aard dat een gedegen opleiding daarbij nodig is. Daar komt Van Empel Opleidingen en Training om de hoek kijken!”

“Het is ons doel om begin volgend jaar te kunnen starten met Scope 14-opleidingen”, gaat Ruud verder. “Met de hulp van 2 EPDB-experts – die ook de examinering voor hun rekening gaan nemen vanuit Van Empel Inspecties en Training – zijn we deze aan het inrichten. Dit gaat een theoretische training van een aantal dagen. Zo kunnen we u optimaal voorbereiden.”

Meer weten?

Met SCIOS Scope 14 wordt actief beleid gemaakt om energievernietiging tegen te gaan, en om duurzaam ondernemen een nieuwe dimensie te geven. Een geslaagde Scope 14-inspectie betekent namelijk dat een bedrijfsgebouw op verantwoorde wijze draait – zonder dat er gestookt wordt voor de mussen.