Zonnepaneel installateur opleiding - basis

Met deze opleiding doet u alle basiskennis op om op een verantwoorde wijze zonnepaneelinstallaties te ontwerpen, aan te leggen en op te leveren. Als u ook nog deze installaties wilt inspecteren volgens de eisen van SCIOS scope 12, is dit een prima vooropleiding.

Specialist zonnepaneel installaties – basis

PROGRAMMA ZONNEPANEEL INSTALLATEUR OPLEIDING

U leert de vaardigheden om zonnepaneelinstallaties te ontwerpen en aan te leggen, volgens de eisen zoals vastgelegd in de diverse van toepassing zijnde normen en voorschriften.

Het programma is:

Basiskennis PV:

 • Soorten zonnepanelen en vermogens
 • Soorten omvormers (zoals string omvormer, solaredge systemen, micro omvormers, etc)
 • Onderconstructie ontwerp
 • Lezen en interpreteren van datasheets
 • Ontwerpsoftware
 • Spanning en stroom, AC en DC

Regelgeving

 • Normen zoals NEN1010, IEC62446, NEN3140
 • Fiscale regels t.b.v. opdrachtgevers
 • Salderingsregeling

Installatie

 • Locatie omvormer
 • Aansluiten van DC en AC aan omvormer
 • Aansluiten AC op verdeelinrichting
 • Aardlekschakelaars
 • Vereffening

Veilig werken:

 • Veilig werken op hoogte
 • Veilig werken met spanning

Praktijk

 • DC metingen zoals Rpe, Riso, Uoc
 • AC metingen zoals Zi, Zs, Uv, Riso, aardlekschakelaars

Tijdens de zonnepaneel installateur opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING SPECIALIST PV INSTALLATIES BESTEMD

U installeert al PV installaties of wil zich hierin verder verdiepen. Bij deze opleiding leert u de kennis en praktische vaardigheden om zonnepaneelinstallaties (PV installaties) te installeren volgens de eisen zoals vastgelegd in normen, verzekeringseisen en SCIOS scope 12 . U komt bij het toepassen van de hier op gedane kennis niet voor meer verrassingen te staan als uw installatie wordt geïnspecteerd conform SCIOS scope 12.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U wordt deskundig op het gebied van aanleggen kleine tot middelgrote zonnepaneelinstallaties. U bent in staat om een installatie te ontwerpen en aan te leggen die aan de gestelde eisen voldoet. Als u uw installatie aanlegt volgens de hier opgedane kennis, zal de installatie voldoen aan de scope 12 eisen.

Opleiding specialist PV installaties - basis

Blended learning

Wij maken gebruik van Blended learning. Hierbij maken onze docenten gebruik van een combinatie van klassieke educatie en het ‘nieuwe’ digitale leren. De klassieke educatie bestaat uit lessen in onze theorie- en praktijklocatie, of andere onderdelen van de offline les. Het digitale gedeelte, de e-learning, bestaat daarentegen uit video, afbeeldingen, quizzen en andere soorten interactieve content, en is dus online te vinden.
Ruim voor de startdatum van de opleiding krijg je toegang tot de e-learning module zodat je je al kunt inlezen in de materie.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 1,5
  Praktijkdagen: 0,5
 • Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag.

Prijs

 • De prijs voor deze opleiding is € 999,00 excl. BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches.

Locatie

 • Alle opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in Woerden.
 • De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

Afsluiting

 • Na de training neemt u deel aan de toets. Slaagt u hiervoor dan ontvangt u het certificaat “Specialist PV installaties basis”.