Technicus Periodieke Inspecties

Door het volgen van deze opleiding word u opgeleid tot “Technicus Periodieke Inspecties” voor de SCIOS scope 1. De opleiding voldoet uiteraard aan de laatste eisen van de SCIOS certificatieregeling en bereid u voor op een SCIOS erkend examen.

Na het volgen van deze opleiding kunt u deelnemen aan de module “Technicus Periodieke Inspecties scope 2” . Deze opleiding behandelt aanvullend de onderwerpen die specifiek voor ventilatorbranders gelden.

SCIOS Scope 1

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD

Technici die inspecties gaan uitvoeren aan installaties die vallen onder  SCIOS scope 1.
Omdat onze opleidingen modulair zijn opgebouwd is deze opleiding ook als vooropleiding noodzakelijk voor de module “Technicus Periodieke Inspecties scope (1 en) 2”.

WAT BEREIKT U MET DEZE OPLEIDING

U bent na het succesvol afleggen van het examen een inspectie-deskundige op het gebied van verwarmingsketels en luchtverhitters met atmosferische branders (incl. toestellen met premixbrander of verbrandingsgasventilator).

Deze opleiding kan als zelfstandige module gevolgd worden, maar u kunt hierna ook de module “Technicus Periodieke Inspecties scope (1 en) 2” volgen.

WAT IS HET PROGRAMMA

De opleiding is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Vigerende normen en voorschriften;
 • wet- en regelgeving;
 • de diverse soorten installaties;
 • verbrandingstechniek;
 • gasstraten;
 • branders;
 • veiligheidsfilosofie;
 • eisen aan de ruimte waarin de installatie is opgesteld;
 • diverse soorten meetinstrumenten;
 • lezen en omgaan met elektrische werkingsschema’s.

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

 • Installaties en toestellen worden gecontroleerd aan de hand van checklists;
 • de staat van onderhoudsgevoelige componenten wordt beoordeeld;
 • Er worden verschillende stookproeven uitgevoerd waarvan de meetresultaten worden beoordeeld.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante normen en voorschriften. Deze documenten worden gedurende de lessen beschikbaar gesteld door ons. Wij adviseren echter om deze normen zelf mee te nemen of op de gebruikelijk wijze (bij NEN) te bestellen.
In de uitnodiging wordt aangegeven welke normen het betreft.

STUDIEBELASTING

Theoriedagen: 5
Praktijkdagen: 2

Behalve deelname aan de opleidingsdagen dient u rekening te houden met ca. 4-6 uur thuisstudie per theoriedag. Verder krijgt u voor het praktijkdeel een aantal opdrachten mee die u dient uit te voeren.

LOCATIE en data

Alle  opleidingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden. Het praktijkgedeelte beschikt o.a. over industriële verwarmingsketels en opstellingen met leidingen.

De opleidingsdata staan in het aanmeldingsblok vermeld.

AFSLUITING

Na de opleiding kunt u bij ons deelnemen aan het erkende examen “Periodieke Inspecties atmosferische branders conform SCIOS scope 1”. U voldoet met dit diploma aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling door SCIOS.

PRIJS

De prijs voor deze opleiding is € 2.195,00 excl BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, en lunches en exclusief het SCIOS erkend examen.

De prijs voor het officiële SCIOS examen is € 725,00 excl. BTW, u kunt zich hier separaat bij ons voor opgeven.

Voordeel BVS lidmaatschap

Bent u lid van de BVS? Dan heeft u recht op 5% korting, geef uw BVS-lidnummer (dus niet het SCIOS-registratienummer) op bij “referentienummer” bij uw opgave. De korting wordt verwerkt op uw factuur.

Ook interessant

Technicus Periodieke Inspectie scope 1

locatie

Startdatum18-11-2019

Er zijn momenteel nog 8 beschikbare plaatsen