Uitfasering gebruik Groningengas door industrie ten behoeve van vermindering van de gasvraag

Uitfasering Groningengas door industrie op agendaBegin dit jaar ontvingen een aantal van onze relaties een brief op de mat van Eric Wiebes, onze Minister van Economische Zaken en Klimaat. Dit als reactie op de brief naar de kamer waarin Minister Wiebes (EZK) de Tweede Kamer informeert hoe hij in de komende periode opvolging zal geven aan de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen en Gasunie Transport Services B.V. over de gaswinning in Groningen. De brief begint als volgt:

“Dit kabinet wil in deze kabinetsperiode de vraag naar laagcalorisch gas versneld verminderen. Deze wens is nadrukkelijk opgenomen in het regeerakkoord. Het verminderen van de vraag naar laagcalorisch gas is essentieel voor de vermindering van de gaswinning in Groningen. De recente aardbeving onderstreept deze ambitie nogmaals.
Een belangrijke manier om de gaswinning te kunnen verminderen is het verlagen van de vraag naar laagcalorisch gas uit het Groningenveld. Nederlandse huishoudens zijn in hoge mate afhankelijk van laagcalorisch gas voor hun warmtevoorziening. Een brede transitieaanpak is nodig om de warmtevoorziening te verduurzamen en zodoende de behoefte aan gas te verminderen. Het kabinet zet hier actief en versneld op in, maar onderkent dat dit een traject is met een lange tijdshorizon. In aanvulling hierop zal het kabinet in gesprek treden met partners in het buitenland om mogelijkheden te verkennen om de omschakeling van het gebruik van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas, die in deze landen reeds ingezet wordt, te versnellen”.

En nu?

Wiebes vervolgt zijn brief met: “Mijn ministerie zal op korte termijn contact met u opnemen om hierover in gesprek te gaan. Ik vertrouw op uw constructieve houding om te komen tot gezamenlijke afspraken over de stappen die u kunt zetten om uw gebruik van Groningengas op korte termijn uit te faseren”.

Lees/download HIER de hele brief alsook aanvullende informatie van het ministerie over dit onderwerp. (site Rijksoverheid).

Kunnen wij u helpen?

Ook zo’n brief ontvangen?
Van Empel Inspecties en Advisering is inmiddels door een aantal van onze klanten benaderd om samen deze problematiek inzichtelijk te maken en te kijken naar de mogelijke gevolgen en uit te voeren acties om ook naar de toekomst de continuïteit van de onderneming te kunnen garanderen. Mocht u ook  behoefte hebben aan onze expertise op dit gebied, neem dan gerust contact met ons op.