Cursus VOP - Voldoend Onderricht Persoon

Door het volgen van deze cursus kunt u worden aangewezen tot “Voldoend Onderricht Persoon”. U wordt zich bewust van de risico’s van elektrische gevaren en kunt daardoor uw werkzaamheden veilig uitvoeren.

NEN3140

WAT IS HET PROGRAMMA

De cursus VOP is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • ARBO-wet, NEN3140, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Gevaren en risico’s van het werken aan elektrische installaties;
 • het juist gebruik van PBM’s en gereedschappen.

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

 • vervangen van zekeringen;
 • resetten van thermische beveiligingen.

VOOR WIE IS DE CURSUS VOP BESTEMD

Technici die geen elektrotechnische achtergrond hebben, maar in het kader van hun functie wel bepaalde “eenvoudige” werkzaamheden aan elektrische installaties zullen uitvoeren.  U kunt hierbij denken aan het verwisselen van zekeringen en resetten van thermische beveiligingen. Na deze training bent u in staat om dit op een veilige wijze te doen.

WAT BEREIKT U MET DEZE CURSUS VOP

In het kader van de ARBO-wet en NEN3140 zult u, als niet-elektrotechnicus, de gevaren van elektriciteit moeten onderkennen. Na het volgen van deze cursus bent u zich bewust van de risico’s op elektrotechnisch gebied van uw werkzaamheden. U kunt hierdoor  uw werkzaamheden op een veilige manier uitvoeren en kan formeel worden aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon.

Studiebelasting

 • Theoriedagen: 0,5
  Praktijkdagen: 0,5

 

 

Prijs Cursus VOP

 • De prijs voor deze cursus VOP is € 295,00 excl BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen, koffie, lunches en toets.

Locatie Cursus VOP

 • De trainingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden, of vanuit onze locaties in Eindhoven of Zwolle.
 • De trainingsdata zijn vermeld in het paarse opgaveveld.

Afsluiting

 • Na de cursus neemt u deel aan de toets. Slaagt u hiervoor dan ontvangt u het certificaat “Voldoend Onderricht Persoon”. U voldoet met dit certificaat aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de Arbowet en NEN3140.
Inschrijven!

Voldoend Onderricht Persoon NEN3140

locatie

21-5-2021


21-05-2021

Er zijn momenteel nog 10 beschikbare plaatsen