NEN 3140 cursus

Door het volgen van de cursus NEN 3140 kunt u worden aangewezen tot “Voldoend Onderricht Persoon”. U wordt zich bewust van de risico’s van elektrische gevaren en kunt daardoor uw werkzaamheden veilig uitvoeren.

Cursus NEN 3140

CURSUS NEN 3140 PROGRAMMA

De NEN 3140 cursus is een mix tussen theorie en praktijk. In het theoriedeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • ARBO-wet, NEN 3140, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • Gevaren en risico’s van het werken aan elektrische installaties;
  • het juist gebruik van PBM’s en gereedschappen.

In het praktijkgedeelte wordt het geleerde toegepast.

  • vervangen van zekeringen;
  • resetten van thermische beveiligingen.

Lees alles over NEN 3140 op Wikipedia.

VOOR WIE IS DE CURSUS BESTEMD

De NEN 3140 cursus is bedoeld voor technici die geen elektrotechnische achtergrond hebben, maar in het kader van hun functie wel bepaalde “eenvoudige” werkzaamheden aan elektrische installaties zullen uitvoeren.  U kunt hierbij denken aan het verwisselen van zekeringen en resetten van thermische beveiligingen. Na deze cursus bent u in staat om dit op een veilige wijze te doen.

WAT BEREIKT U MET DE NEN 3140 CURSUS

In het kader van de ARBO-wet en NEN 3140 zult u, als niet-elektrotechnicus, de gevaren van elektriciteit moeten onderkennen. Na het volgen van de cursus NEN 3140 bent u zich bewust van de risico’s op elektrotechnisch gebied van uw werkzaamheden. U kunt hierdoor  uw werkzaamheden op een veilige manier uitvoeren en kan formeel worden aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon (VOP).

cursus NEN 3140

Studiebelasting cursus

  • Theorie- en praktijk dagen: 0,5

Prijs Cursus NEN 3140

  • De prijs voor de NEN 3140 cursus is € 205,00 excl BTW voor het theorie- en praktijkgedeelte. De prijs is incl. leermiddelen en koffie/thee.

Locatie Cursus NEN 3140 VOP

  • De trainingen worden verzorgd vanuit ons trainingscentrum in het Intechnium gebouw te Woerden, of vanuit onze locatie in Drachten.
  • De cursusdata zijn vermeld in het paarse opgaveveld.

Afsluiting

  • Na de cursus NEN 3140 neemt u deel aan de toets. Slaagt u hiervoor dan ontvangt u het certificaat “VOP Voldoend Onderricht Persoon”. U voldoet met dit certificaat aan de betreffende opleidingseisen zoals die zijn vastgesteld in de Arbowet en NEN 3140.
Inschrijven!